matlamat PJK

ATLAMAT AKTIVITI FIZIKAL DALAM PENDIDIKAN JASMANI ADALAH UNTUK MEMBINA MASYARAKAT YANG BERUPAYA:

1. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

2. menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri berdasarkan ketiga-tiga tunjang pembelajaran.

3. menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian serta dilaksanakan secara berterusan.

4. mengaplikasikan pengertahuan kesihatan dan keselamatan semasa menyertai pelbagai kegiatan fizikal.

5. membentuk sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.